Fone Zone Gallery

Žiadny z zlé z ísť do takýchto zmesí sú nevšimol. No bohužiaľ je aj niekoľko prípadov, u ktorých sa vyskytli vedľajšie účinky. Celkový telový klírens sildenafilu je 1 lh a terminálny fázový polčas 1 – 1 h.